Endrede funksjoner 17.00.0 - Bokføring

Mva-rapportering for Norge 2022

Automatisk bokføring
Bokføring gjøres automatisk hvis mva-rapporten ikke avvises av Altinn. Standardinnstillingene i Avgiftskontroll i Bokføringstilfeller vil fungere som før.
Status for bokføring i tabellen AutoReport arkiv:
  • 4 - Mottatt i Altinn
  • 9 - Akseptert av Altinn
  • 11 - Betalingsinformasjon mottatt
Status for avvisning i tabellen AutoReport arkiv:
  • 6 - Avvist av AutoReport
  • 7 - Avvist av Altinn
  • 10 - Kansellert i AutoReport
Formatering i dialogboksen Send norsk mva-melding for 2022
Tallene høyrejusteres nå i alle kolonner og det brukes norsk standard for tallformater i dialogboksen Send norsk mva-melding for 2022.
Ny innsending og tilbaketrekking av omsetningsoppgave
Et nytt alternativ for Trekk tilbake mva-melding er nå tilgjengelig under feltet Norsk mva-melding behandling. Dette er det samme navnet som behandlingen heter i tabellen Mva-meldingslogg. Etter at en rapport har blitt sendt, kan du nå også trekke tilbake rapporten ved å angi alternativet Trekk tilbake mva-melding på linjen og kjøre rapporten på nytt.
Trekke tilbake mva-melding, parameter for å oppdatere bunt
Behandlingsvalget Trekk tilbake mva-melding i tabellen Mva-meldingslogg er endret, så det vil også oppdatere bunten når behandlingen er fullført. Et nytt alternativ for å oppdatere bunten er tilgjengelig i dialogboksen for tilbaketrekking. Det nye alternativet Oppdater bunt vil angis automatisk når den opprinnelige bunten oppdateres. Når den opprinnelige bunten for omsetningsoppgaven oppdateres og perioden lukkes, vises en varsling med informasjon om videre behandling.
Mva. godkjenningsstatus tilgjengelig i tabellen AutoReport arkiv
En ny kolonne for Mva. godkjenningsstatus er tilgjengelig i tabellen AutoReport arkiv, inkludert en verdi for om godkjenning utført. Kun norske mva-meldinger som har en tilhørende post i tabellen Mva-meldingslogg eller som har statusen 8 - Trukket tilbake, vil få den nye statusen 1 - Godkjent under oppgradering. Hvis du prøver å kjøre manuell bokføring igjen, og raden i tabellen AutoReport arkiv har statusen 1 - Godkjent, får du en feilmelding om at godkjenning allerede er gjort.
Godkjenning av norsk mva-melding
I tabellen AutoReport arkiv er nå statusene 12 - Bunt opprettet for betaling av mva. og 13 - Ingen mva. til betaling inkludert som akseptert for godkjenning. Det er dermed mulig å foreta bokføringen etter mva.betalingen.

Visma.net AutoPay

Bokføring av gebyrer for utgående betalinger
Når avregning for utgående betalinger mottas, vil verdiene fra taggen <PaidFee> i statusendringsrapporten nå oppdatere feltene Gebyr, Gebyr i valuta og Gebyr valutanr. i tabellen Betalingslinje. Når regnskapsbunten opprettes, vil eventuelle verdier i disse feltene opprette et bilag mot kontoen angitt i feltet Hovedb.k. gebyr i tabellen Bankpartner.
Betalingsmottakerens Org.nr lagt til
I filen for utgående betalinger som lastes opp til Visma.net AutoPay, er nå betalingsmottakerens Org.nr inkludert.
Ustrukturerte betalinger
Referanser angående ustrukturerte betalinger vil nå mottas i taggen <Unstructured> under <RemittanceInfo> i XML-filene fra Visma.net AutoPay. Dette erstatter dagens praksis hvor den ustrukturerte informasjonen ligger i taggen <InfoMessage>.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.