Forbedringer 16.10.4 - Teknisk

Visma Business Services (VBS)

VBS virket ikke når lisens var i ferd med å utløpe
I scenarioer der lisensen var i ferd med å utløpe (innenfor 30 dager), ville VBS slutte å virke. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.