Endrede funksjoner 16.10.4 - Logistikk

Ordre

Kontosett på ordrelinje hentet fra lager
I versjon 16.00.0 ble det endret slik at feltet Kontosett på ordrelinjer ble hentet fra tabellen Lager når alternativet Lager fra produkt var markert under Ordrebehandling 2 i tabellen Bedriftsopplysninger. Dette kunne skape konflikter, så nå har i tillegg alternativet Kontosett fra lager på ordrelinjer blitt lagt til under Ordrebehandling 2.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.