Endrede funksjoner 16.10.4 - Generelt

Ytelse

Ytelsesforbedring ved radvis behandling
Ytelsen har blitt forbedret ved kjøring av behandlinger som håndterer store mengder data rad for rad (som f.eks. Oppdater bunt). I tillegg har søket i eksisterende hurtigminne (cache) blitt endret for å bedre ytelsen.
Treg sending av ordre til økonomisystemet ved bruk av ordrematch
Ytelsen for manuell overføring av ordre i Visma Document Center via menyvalget Send ordre til økonomisystemet er forbedret. Bekreftelsesmelding skal nå vises i løpet av sekunder.
Ytelse for SIE og andre importer til tabellen Bilag
Endringer gjort i tabellen Bilag påvirket ytelsen under import i negativ retning. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.