Endrede funksjoner 16.10.4 - Bokføring

Mva-rapportering for Norge 2022

Godkjenning av norsk mva-melding
I tabellen AutoReport arkiv inkluderes nå statusene 12 - Bunt opprettet for betaling av mva. og 13 - Ingen mva. til betaling som akseptert for godkjenning. Det er dermed mulig å foreta bokføringen etter mva.betalingen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.