Forbedringer 16.10.3 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Avrunding mva.beløp
Problemer hvor avrunding av mva.beløp forårsaket en valideringsfeil er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.