Forbedringer 16.10.3 - Bokføring

Norsk mva.rapportering 2022

Oppdatert 'merknad.xml' og 'merknadTilsvarendeMvaKode.xml'
De to XML-filene med standardiserte merknader for SAF-T mva-melding (merknad.xml og merknadTilsvarendeMvaKode.xml) har blitt oppdatert til siste versjon fra skattemyndighetene. Filene er tilgjengelige i \Plugins-mappen under Visma Business-programområdet.
Bruk av teknisk navn når Utvalgt merknad velges
Det tekniske navnet brukes nå ved valg av merknader fra dialogen i feltet Utvalgt merknad i tabellen Avgiftstermin. Det tekniske navnet for merknaden brukes også i XML som genereres og sendes til Skatteetaten/Altinn.
Fjernet sjekk og tidsavbrudd for Avgiftskontroll
Sjekken mot Skatteetatens validering av mva-meldingen og tidsavbrudd er nå fjernet. Tilbakestilt til original funksjonalitet der dialog for MVA-kontroll vises ved sending av rapport.
Behandling av null mva. i Mva-melding
Null mva. presenteres ikke i mva-meldingen. I tillegg til SAF-T avgiftskode = 0 med Omsetn.klasse = 7 - Avgiftsfritt kjøp innenlands, vil nå heller ikke SAF-T avgiftskode = 0 med Omsetn.klasse = 17 - Kjøp utenfor avgiftsområde bli rapportert til skattemyndighetene.
Rapportering av null-oppgave
Ved innrapportering av 0-beløp settes nå Mva-meldingsnr på raden i tabellen Avgiftstermin.
Betaling av mva.
Kvitteringen i feltet Betalingsmelding i tabellen AutoReport arkiv er nå koblet til behandlingsvalget Opprett mva.betaling, og dermed vil bunt og bilag for betaling av mva. bli opprettet.
Eksport av Mva-melding til XML
Mva.dataene som vises i dialogen til behandlingsvalget Send norsk mva-melding i tabellen Avgiftstermin kan nå eksporteres til XML. Dette gjøres ved å høyre-klikke i dialogen.
Formattering av Mva-melding
Beløpene som vises i dialogen til behandlingsvalget Send norsk mva-melding i tabellen Avgiftstermin er nå høyrejustert og har mellomrom som tusenskilletegn. Dette gjelder uavhengig av områdeinnstillinger, siden mellomrom er norsk standard som rapporten følger.
Sletting i tabellen Avg.kode forklaring
Rader i tabellen Avg.kode forklaring slettes ikke lenger automatisk etter sending av norsk mva-melding til Altinn, men det er fremdeles mulig å slette radene manuelt.
Avgiftskoder uten SAF-T avgiftskode
Beløp fra avgiftskoder uten angitt SAF-T avgiftskode akkumuleres ikke lenger med til totalt avgiftsbeløp i XML-filen.
Mva.sats rapportert for inngående mva.
Mva.sats kunne i enkelte tilfeller bli rapportert for inngående avgift i XML-filen, noe som førte til at validering feilet hos Altinn. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.