Forbedringer 16.10.2 - Bokføring

Norsk mva.rapportering 2022

Rapporteringsperiode feil for annet enn to-månedlig rapportering
Rapporteringsperiode var feil i utgående mva.melding for alt annet enn to-månedlig rapportering. Dette er nå løst.
Desimaler i norsk mva.rapportering
Desimaler i norsk mva.rapportering blir nå fjernet og erstattet med .00 for å oppfylle valideringskravene i Altinn.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.