Forbedringer 16.10.1 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Tekstlinjer på faktura når bedrift ikke er MVA-registrert
Hvis avsenderbedrift i Visma Business var angitt som "Ikke MVA-registrert", ville tekstlinjer på fakturaer feilaktig få mva.kode "Unntatt MVA", noe som førte til at validering feilet. Ved sending av fakturaer fra bedrifter som er "Ikke MVA-registrert" vil nå alle fakturalinjer korrekt bli identifisert som "Ikke MVA-registrert".


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.