Forbedringer 16.10.1 - Generelt

Områdeformat

Registrering av desimaler
Når man hadde punktum (.) som Grupperingssymbol for sifre (tusenskilletegn), var det ikke mulig å angi desimaler. Dette er nå løst.
Utskrift til Excel
Enkelte kombinasjoner av Desimaltegn og Grupperingssymbol for sifre (tusenskilletegn), førte til at beløp ble satt null ved utskrift til Excel. Dette er nå løst.
Midlertidig datoformatfeil
Ved utskrift av et ordredokument med hvor Språknr var angitt, og det for dette språket var spesifisert et annerledes datoformat i feltet Områdeformat, endret datoformatet seg midlertidig i brukergrensesnittet når Godkjenning-dialogen ble vist. Etter å ha lukket dialogen ble formatet endret tilbake til det korrekte. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.