Nye funksjoner 16.10.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Validering av rentenota når den sendes med AutoInvoice test
Det er nå mulig å teste XML-innhold når rentenota sendes til Visma.net AutoInvoice i testmodus. Dette gjøres ved å merke av for AutoInvoice test og Test innhold i dialogboksen Systemoppl.behandl. Når begge disse alternativene er valgt, vil rentenotaen kontrolleres mot reglene i PEPPOL BIS 3.0 før den sendes. Hvis valideringen mislykkes, settes feltet AutoInvoice-status til 5 - Validering feilet og reglene som forårsaker feilen vises i tabellen AutoInvoice valideringsfeil.
Merk: Rentenotaer som feiler under validering, sendes likevel til Visma.net AutoInvoice.

Lagersaldo

Felt for Regenerert dato
Et nytt felt for Regenerert dato har blitt lagt til i tabellen Lagersaldo. Feltet viser dato for siste gang behandlingsvalget Regenerer lagersaldoer ble kjørt på den aktuelle raden.

Vareparti

Nye felter som viser forrige varetelling
Nye felter som viser forrige varetelling er lagt til i tabellen Vareparti. Disse oppdateres når behandlingsvalget Korriger beholdninger kjøres på slutten av en lagertelling.
De nye feltene som er lagt til er:
  • Forrige telledato
  • Forrige telleuke
  • Forrige telt av
  • Forrige telt antall

Alle produkttransaksjoner

Ny kombinasjonstabell for Alle produkttransaksjoner
Visningstabell (view) for Alle produkttransaksjoner er lagt til. Den inneholder alle radene fra tabellene Produkttransaksjon og Produkttransaksjon før komprimering. Den nye tabellen gjør det mulig å få oversikt over alle produkttransaksjoner, enten de har blitt komprimert eller ikke. I store databaser kan komprimering av produkttransaksjoner gi bedre ytelse.

Ordrematch

Automatisk ordrematch, problemer med tekstlinjer
Fakturalinjer som tekstlinjer blir nå utelatt når automatisk Ordrematch valideres. Linjene som inkluderes i denne typen tilleggsinformasjon, er linjer med InvoicedQuantity > 0, uten Produktnr (uten SellersItemIdentification) og uten linjebeløp (med LineExtensionAmount = 0) i XML-filen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.