Nye funksjoner 16.10.0 - Generelt

Områdeformat

Regionalt format på utskrifter og brukergrensesnitt
Det er lagt til støtte for ulik formatering av felter for dato, klokkeslett og beløp. De ulike formatene kan defineres på bedriftsnivå i feltet Områdeformat i tabellen Språk, eller defineres på systemnivå i tabellen Systemopplysninger.
  • For utskrifter som har et dokumentspråk (f.eks. ordredokumenter), vil det regionale formatet for dette språket bli brukt.
  • For andre utskrifter brukes det regionale formatet som er angitt for Språknr i tabellen Bedriftsopplysninger. Dette formatet vil også brukes i brukergrensesnittet.
  • Når ingen regionale formater er definert i Visma Business, brukes verdier fra Windows-konfigurasjonen.

Nasjonale filer

Oppsett for Visma AutoCollect
Det er lagt til et oppsett for Visma AutoCollect i de standard norske oppsettsfilene. I denne versjonen er Visma AutoCollect tilgjengelig for piloter.

Importer

Implementert logikk for dataimport
Det er lagt til et nytt behandlingsvalg Importer i tabellen Systemopplysninger for å støtte import via API. Når behandlingsvalget startes fra brukergrensesnittet, er logikken nøyaktig den samme som kommandoen Importer under Hjem i ribbon.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.