Nye funksjoner 16.10.0 - Bokføring

Visma.net AutoInvoice

Dokumentviser i Kundedokument for visning av rentenota
Behandlingsvalget Vis dokument er lagt til i Kundedokument for å vise XML- eller PDF-innhold i rentenotadokumenter som skal sendes eller har blitt sendt til Visma.net AutoInvoice.
Rentenota online mappingdokumentasjon
Rentenota mappingdokumentasjon har blitt lagt til i onlinedokumentasjonen under Visma.net AutoInvoice.

Visma.net AutoPay

Endre betalingsbeløp i Visma.net AutoPay
For innenlandsbetalinger kan beløp på utgående betalinger nå overstyres i Visma.net AutoPay, når Visma Business-versjonen er 16.10.0 eller senere. Beløpet som faktisk betales (overføres bank), oppdateres i Visma Business samtidig som når Bet.linjestatus endres til 2 - Overført. Dermed er restbeløpet klart for nytt betalingsforslag.
Merk: Tilgang til å endre beløpet i Visma.net AutoPay kan være sperret i andre land enn Norge.

OSS (One Stop Shop)

Utskrift av OSS mva-melding (One Stop Shop) - bare tilgjengelig i EU-land
Utskriftsdialogen for OSS mva-melding har blitt utvidet med et Avansert alternativ. Her kan man kan velge mellom to rapporttyper:
  • 1 - Unionsordning vil bare behandle Hovedbokstransaksjon med Omsetn.klasse = 27 - OSS unionsordning tjenester eller 28 - OSS unionsordning varer.
  • 2 - Importordning vil bare behandle Hovedbokstransaksjon med Omsetn.klasse = 29 - OSS importordning.
Felt for Unionsordning avgiftstermin
Tabellen OSS avgiftstermin har blitt utvidet med en kolonne for Unionsordning avgiftstermin, hvor kvartalsperiodene for unionsordningen skal legges inn for relevante perioder.

Mva-rapportering for Norge 2022

Kommentarer i mva-melding
To nye XML-filer med standardiserte merknader for SAF-T mva-melding fra de norske skattemyndighetene, er lagt til i mappen \Plugins i installasjonsmappen:
  • merknad.xml og
  • merknadTilsvarendeMvaKode.xml
Det nye feltet Utvalgt merknad har blitt lagt til i tabellen Avg.kode forklaring. Det inneholder et oppslag hvor en Utvalgt merknad kan legges inn for den valgte kombinasjonen av År, Avg.term., SAF-T avgiftskode og Spesifikasjonstype. Merknadene er forhåndsdefinert i filen merknadTilsvarendeMvaKode.xml og vil legges til i SAF-T-filens mva-rapport sammen med den valgte SAF-T avgiftskode.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.