Forbedringer 16.10.0 - Logistikk

Ordre

Generer kopi av ordre med Snu fortegn
Hvis behandlingsvalget Generer kopi av ordre ble kjørt med alternativet Snu fortegn på en ordre der dette var gjort tidligere, fikk man ikke riktig feilmelding. Nå vil meldingen for ordretypene fra 1 - Normalordre - 8 - Budsjettordre informere om det hvis kreditnota allerede har blitt opprettet, og for type 9 - Kortbetalingsordre at kortkreditnotaen allerede har blitt opprettet.
Sendemåte for dok. fra Faktureres kundenr. når Kundenr legges inn på nytt
Parameteren Sendemåte for dok. fra Faktureres kundenr. under Ordrebehandling fungerer nå korrekt når Kundenr legges inn på nytt på en salgsordre.
Del opp ordre når Overstyr faktura-sendemåte med AutoInvoice er angitt
Innstillingen Overstyr faktura-sendemåte med AutoInvoice brukes nå på nye ordrer når behandlingsvalget Del opp kjøres.

Visma.net AutoInvoice

Manglende land for leveringsadresse
Når Visma XML-formatet brukes til å sende til Visma.net AutoInvoice, og Landnr ikke er angitt i leveringsadressen i tabellen Aktør, vil Landnr fra Bedriftsopplysninger bli brukt for å unngå valideringsfeil.
Spesialavgift underlagt mva inkludert på avgiftsfri faktura
Når man legger inn spesialavgift underlagt mva i en faktura uten mva, vil spesialavgiften behandles som avgiftsfri.
Produktkatalog sendt med tomme elementer i Kontakt-delen
Kundekontaktfeltene for Telefonnr og E-postadresse blir ikke lenger inkludert i XML-filen med produktkatalogen hvis feltene er tomme i tabellen Aktør, siden XML-filer med tomme elementer ikke består valideringen.
Negativ totalrabatt
Negativ totalrabatt støttes nå når man sender faktura til Visma.net AutoInvoice.
Gruppesum behandlet feil i XML-faktura
Produkter hvor en gruppesum ble angitt i Beh.måte 5, ble inkludert som vanlige fakturalinjer i XML-filen og lagt til i fakturatotalen, noe som førte til valideringsfeil. Nå blir ikke lenger disse linjene inkludert.
Aktiver mottak av produktkatalog via Peppol i Norge
Tidligere var det ikke mulig for norske bedrifter å aktivere mottak av produktkatalog via Peppol verken i Aktiver AutoInvoice-veiviseren, eller dialogboksen Konfigurere AutoInvoice-konto. Dette er nå løst.

Aktører

Opprett leverandør med mal manglet valget Foreslå avgiftskode
Funksjonen for å opprette leverandører med mal henter nå også valget Foreslå avgiftskode under Lev.pref. fra malen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.