Forbedringer 16.10.0 - Generelt

Redigering

Innliming av rader og overskriving eksisterende data
Når man limte inn i den siste tomme raden i en tabell med én enkelt primærnøkkel og som også inneholdt flere rader enn det som var angitt i Rader i res.sett, ble gjenværende ikke-synlige rad(er) overskrevet. Dette er nå rettet opp slik at innlimte rader automatisk settes inn rett etter de eksisterende radene.
Raden merket for sletting fortsatt fremhevet helt til lagring utført
Etter at en rad var blitt merket for sletting, men før man valgte Lagre (Ctrl+S), var den gjeldende raden fortsatt fremhevet i stedet for den neste. Dette førte til at brukeren ikke kunne fortsette å merke rader for sletting før endelig lagring. Dette er nå løst.
Feil rad fremhevet etter sletting
Når den nederste ulagrede raden i en tabell ble slettet, ble automatisk den øverste raden markert i stedet for den nest nederste raden. Dette er nå løst..

Brukergrensesnitt

Oppslag i oppsett
Oppslag i oppsett virket ikke når et memory-felt var inkludert i oppslaget. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.