Forbedringer 16.10.0 - Bokføring

Visma.net AutoInvoice

Lagre AutoInvoice dokument-ID for rentenotaer
Når rentenotaer sendes til Visma.net AutoInvoice, blir nå AutoInvoice dokument-ID lagret i tabellen Kundedokument.

Visma.net AutoPay

Bokført bankbeløp for inngående betalinger
Når både ERP-valutaen, bankkontoens valuta og betalingens valuta er identiske, blir nå beløpet som bokføres på bilagslinjen for hovedbokskontoen, hentet fra elementet <ReceivedAmount> i den importerte XML-filen i stedet for fra elementet <PaidCurrencyAmount>. Dette skyldes at disse beløpene i noen tilfeller kunne variere på grunn av bankgebyrer.
Feil bankkonto i Visma.net AutoPay logg
For rader i tabellen Visma.net AutoPay logg med Filtype = 5 - Statusendringer, ble verdien i feltet Bankkonto alltid hentet fra den første bankpartneren som var koblet til Visma.net AutoPay. Nå blir bankkontoen hentet fra den importerte filen. Hvis importfilen inneholder mer enn én bankkonto, legges teksten Flere ut i stedet for bankkontonummer.
Språkstyring av tekster
Tekster som opprettes av Visma Business Host for OD MessageQueue og VBS, brukte alltid engelsk som språk. Nå fastsettes språket basert på bedriftens Landnr.
Betalinger til Kina
Betalinger til Kina ble avvist når betalingsmottakerens bankkonto begynte med bokstaver. Dette ble tolket og sendt som en IBAN-konto, men besto ikke valideringen. Fra nå av, hvis betalingsmottakerens ISO-kode er CN (Kina) i tabellen Land, vil betalingen sendes som en BBAN-konto, selv om kontonummeret begynner med bokstaver.
Vis betalingsinformasjon
Betalingsinformasjon som mottas i elementet <RemittanceInfo>/<Unstructured>, blir nå vist når behandlingsvalget Vis betalingsinformasjon kjøres.
Feil valutakurs på bankbilag for avregninger fra valutabankkonto
Når en betaling gjøres fra en bankkonto i valuta, i kontoens valuta, leverer enkelte banker ikke noen valutakurs. Håndtering av dette har nå blitt lagt til ved import av avregninger. Hvis valutakurs ikke finnes i XML-filen, vil valutakursen hentes fra tabellen Valutakurs. Hvis denne er tom, hentes valutakursen fra tabellen Valuta i stedet.

Kontoutskrifter

Oppdatering av tabellen Kontoutskriftsdetalj
I noen tilfeller ble ikke feltene i tabellen Kontoutskriftsdetalj riktig oppdatert for utgående betalinger. Relasjon-feltene hadde ikke informasjon om betalingsmottaker og Beløp-feltene hadde feil fortegn. Dette er nå løst.

Avrunding

Valutakurs-avvik i tabellen Bilag
Det kunne oppstå valutakursavvik i tabellen Bilag når det ble bokført fra en Ordrelinje med negativt bestillingsantall, der varene stammet fra flere forsendelser med ulik Kostpris, og der Kostvalutanr avvek fra Valutanr på ordren.

SIE

SIE-import
Alternativet Importer bare benyttede kontoer fra SIE-filen i rutinen SIE-import fungerte ikke. Dette er nå løst.

Purring

Samme PDF-vedlegg for purring sendt til flere kunder
For purringer kunne samme PDF-fil bli sendt til flere kunder hvis oppsettet for Vedleggsnavn i tabellen E-post mal resulterte i et vedleggsnavn som ikke var unikt. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.