Endrede funksjoner 16.10.0 - Teknisk

Installasjonsprogram for VBPL

Aktivering av Visma Business Host for OD MessageQueue
Når man i installasjonsprogrammet for VBPL velger å konfigurere allerede installerte produkter, blir nå Visma Business Message Queue aktivering som standard satt til "Start" hvis Oppstartstype for den eksisterende Visma Business Host for OD MessageQueue-tjenesten er satt til Automatisk. Det omvendte gjelder også slik at "Ikke start" foreslås hvis "Oppstartstype" i den eksisterende Visma Business Host for OD MessageQueue-tjenesten er satt til Manuelt.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.