Endrede funksjoner 16.10.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Utvide <Item><Name> med produktbeskrivelse
Elementet <Item><Name> i XML-filen har blitt utvidet til å inkludere tekst som identifiseres som produktbeskrivelse. Dette inkluderer tekst fra tabellen Produktbeskrivelse i tillegg til linjeskift når beskrivelsen er splittet over flere ordrelinjer.
Bankinformasjon ikke inkludert i kreditnota
For å forenkle utskrivingen av kreditnotaer, har bankinformasjonen blitt fjernet fra elementet <PaymentMeans>. Det eneste elementet som gjenstår er Forfallsdato hvis Anvend betalingsbetingelser på kreditnotaer er angitt i Regnskapsbehandl.
Behandlingsvalg for sending av B2C-avtaleforslag fjernet
Siden funksjonen ikke lenger er relevant for forbrukerfakturering via AutoInvoice, har behandlingsvalget Send B2C-avtaleforslag til AutoInvoice i tabellen Aktør, blitt fjernet.
Endringer i funksjonaliteten Sjekk for AutoInvoice oppføring
For å bedre ytelsen og automatiseringen for behandlingsvalget, har resultatdialogboksen for Sjekk for AutoInvoice oppføring blitt fjernet. I tillegg har kontrollen etter delen knyttet til forbrukeroppføringer, blitt endret for å gjenspeile de norske endringene i forbrukerfaktureringen. E-fakturareferansen vil ikke lenger lastes ned til GLN/GS1 nr., i stedet vil feltet Dir. deb. status bli oppdatert basert på resultatene av forbrukeroppslaget.

Ordre

Feltet Pris etter rabatt (innenl.) ikke redigerbart
Kolonnen Pris etter rabatt (innenl.) i tabellen Ordrelinje kan ikke lenger redigeres.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.