Endrede funksjoner 16.10.0 - Generelt

Overvåkningspunkt

Standardbrukere kan opprette definisjoner for overvåkningspunkter
Tidligere var det bare "system"-brukere som kunne opprette definisjoner for overvåkningspunkter. Nå er adgang til å utføre kommandoen Legg til som Overvåkningspunkt kun basert på innstillingene Adgangsgruppe, og er uavhengig av tilgang som Systemansv.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.