Endrede funksjoner 16.10.0 - Bokføring

Betalinger

Forslag på bankpartner i behandlingsvalget Lag betalingsforslag
Verdien fra feltet Std. bankpartner i tabellen Bedriftsopplysninger blir nå foreslått når man kjører behandlingsvalget Lag betalingsforslag.

Bokføringsbehandlinger

Tabellen Bokføringsregel-handling og manglende Andel ved definisjon
Når man definerer bokføringsregler der flere handlinger i tabellen Bokføringsregel-handling samsvarer med ett vilkår, uten at feltet Andel er på plass, blir Andel betraktet som 0 for hver handling, og beløpene fjernes fra bilagslinjene når bokføringsregelen brukes. Hvis feltet Andel er tomt, betraktes det som 100 % hvis kun én handlingslinje er angitt i tabellen Bokføringsregel-handling. Det samme skjer når Forslag fra bokføringsregler kjøres via en automatisert prosess (via behandlingsvalget Behandle dokument).
Bokføringsregelnr. blir ikke utfylt på bilagslinjen når ingen handling er definert
Ved kjøring av behandlingsvalgene Forslag fra bokføringsregler i tabellen Bilag og Behandle dokument i tabellen Regnskapsdokument, vil feltet Bokføringsregelnr. ikke bli utfylt bilagslinjen hvis ingen handling er angitt for den bestemte bokføringsregelen. En melding vil også bli gitt. Det samme skjer ved kjøring via manuelle prosesser.

Kundedokument

Dok.nr brukt som filnavn på dokumentkopier
Når dokumenter skrives ut fra tabellen Kundedokument, vil filen nå navngis etter feltet Dok.nr.

Nasjonale filer

Oppdatert "Standard_account.txt"
Filen med standard SAF-T-kontoer (Standard_account.txt) i mappen Nor.Int har blitt oppdatert med manglende nye kontoer.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.