Forbedringer 16.01.1 - Bokføring

Åpen kundepost

Feil i behandlingsvalget Factoring
Kjøring av behandlingsvalget Factoring førte til at programmet ble uventet lukket. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.