Nye funksjoner 16.01.0 - Bokføring

Merverdiavgift

Nytt felt i tabellen Hovedbokstransaksjon
Feltet Mva.grunnlag kontonr. har blitt lagt til i tabellen Hovedbokstransaksjon. Det fylles kun ut for automatisk genererte mva-transaksjoner og viser hovedbokskontoen som mva-grunnlaget ble postert for.

Mva-rapportering for Norge i 2022

Merk: Følgende endringer er kun relevant for norsk mva-rapportering fra og med 2022. Før 2022 og i andre land rapporteres mva. på samme måte som før.

Norske skattemyndigheter utvikler en ny prosess for mva-rapportering, og denne nye løsningen vil gjelde fra 2022. Rapporteringen for 2021 gjøres slik det er gjort tidligere, men den nye rapporteringen vil gjelde for mva. generert i 2022. De norske skattemyndighetene ønsker å gi brukerne en mer brukervennlig rapporteringsprosess med bedre kvalitet, samt øke effektiviteten både for norske bedrifter og myndigheter.

I Visma Business versjon 16.01.0 er det lagt til støtte for de nye kravene om elektronisk mva-rapportering. Dette innebærer at alle kunder må oppgradere til denne (eller senere) versjoner før de kan sende mva-rapporteringen elektronisk i 2022. Det er også mulig å rapportere manuelt via en egen portal hos de norske skattemyndighetene. Oppsettet for dette vil også være tilgjengelig for Visma Business versjon 15.10.0.

Nytt behandlingsvalg for Send norsk mva-melding i tabellen Avgiftstermin
Når det nye behandlingsvalget Send norsk mva-melding kjøres i tabellen Avgiftstermin, blir rapporten vist i et visningsprogram. Hvis det finnes en integrasjon med Visma.net AutoReport, vil det finnes knapper for Send og Avbryt. Klikk på Send fører til at mva-rapporten sendes til Visma.net AutoReport, som så automatisk videresender den til Altinn. Filen valideres av Visma.net AutoReport, og eventuelle feil som innrapporteres må korrigeres i databasen. Hvis det IKKE finnes en integrasjon mot Visma.net AutoReport, kan alternativene Godkjenn og Avbryt velges. Hvis du klikker på Godkjenn, opprettes en post i tabellen AutoReport arkiv, og deretter må sendingen til Altinn håndteres manuelt. Behandlingsvalget oppdaterer tabellen Hovedbokstransaksjon med Mva-meldingsnr. Dette hindrer imidlertid ikke at behandlingsvalget kjøres på nytt, for Altinn vil bare gjenkjenne den siste rapporten som ble sendt og forkaste tidligere rapporter. Behandlingsvalget vil også opprette en ny post i Mva-meldingslogg og vise dialogboksen for mva-kontroll (bokføring osv.).
Nye alternativer for Mva-spesifikasjon i tabellen Hovedbokstransaksjon
Feltet Mva-spesifikasjon har følgende spesifikasjonstyper:
  • 1 - Ingen spesifikasjon
  • 2 - Justeringer
  • 3 - Tap på krav
  • 4 - Tilbakeføring av inngående merverdiavgift
  • 5 - Uttak
På en bilagslinje med en hovedbokskonto der verdien Mva-spesifikasjon er forskjellig fra 0, er det ikke lov å legge inn en Avgiftskode der Avg.k. behandl. = Ikke beregn mva-beløp. På en hovedbokskonto er det ikke lov å legge inn en Avgiftskode hvor Avg.k. behandl. = Ikke beregn mva-beløp hvis verdien Mva-spesifikasjon er forskjellig fra 0.
Nytt alternativ Landbruket i tabellen Avgiftskode
Alternativet Landbruket er lagt til i kolonnen Avg.k. behandl. i tabellen Avgiftskode for å definere om Avgiftskode gjelder for jordbruk eller ikke.
Nytt alternativ Landbruket avgiftstermin i tabellen Avgiftstermin
Kolonnen Norsk mva-melding behandling er lagt til i tabellen Avgiftstermin. Den inneholder alternativet Landbruket avgiftstermin og Hovedtermin og gjelder bare når behandlingsvalget Send norsk mva-melding kjøres. Alternativet Landbruket avgiftstermin fører til at behandlingsvalget kun påvirker rader der alternativet Landbruket er valgt i feltet Avg.k. behandl. for mva-koden som er merket med alternativet Landbruket i tabellen Avgiftskode. Alternativet Hovedtermin vil ha samme effekt som det identiske alternativet i utskriftsdialogen når rapporten skrives ut.
Ny tabell Standard avgiftskode
Tabellen består av de norske standard avgiftskodene som er definert av norske skattemyndigheter, og lagres i og kan importeres fra, mappen Nor.Int. Standard avgiftskode registreres i feltet SAF-T avgiftskode i tabellen Avgiftskode for tilsvarende avgiftskode hvis brukeren ikke bruker dem som standard
Ny tabell Avg.kode forklaring
Tabellen inneholder rader med forklaringer for mva-meldinger som sendes med behandlingsvalget Send norsk mva-melding. Feltene og de mulige verdiene er beskrevet i hjelpefilen.

Merverdiavgift – OSS (One Stop Shop)

Nye alternativer for Tjeneste-type i tabellen Avgiftskode
Feltet Tjeneste-type i tabellen Avgiftskode har to nye alternativer: 3 - OSS unionsordning varer og 4 - OSS importordning. Når en ordre med Område = 2 - Innenfor annet EU-land faktureres, og en ordrelinje med en Avgiftskode med et av disse alternativene faktureres, vil den automatisk generere Omsetn.klasse = 28 - OSS unionsordning varer eller 29 - OSS importordning på bilaget.
Nye omsetningsklasser
Det er lagt til to nye omsetningsklasser:
  • 28 - OSS unionsordning varer
  • 29 - OSS importordning
Nye makroer i Formulartype = 11 - OSS mva-melding
Makroene @OSS unionsordning varer for land (Landnr, Mva nr) relatert til Omsetn.klasse = 28 - OSS unionsordning varer og @OSS importordning for land (Landnr, Mva nr) relatert til Omsetn.klasse = 29 - OSS importordning, har blitt lagt til i Formulartype = 11 - OSS mva-melding.
Nye makroer i Formulartype = 2 - Mva-melding
Makroene @OSS unionsordning tjenester for land (Landnr, Mva nr), @OSS unionsordning varer for land (Landnr, Mva nr) og @OSS importordning for land (Landnr, Mva nr) fra Formulartype = 11 - OSS mva-melding har også blitt lagt til i Formulartype = 2 - Mva-melding fordi skattemyndighetene i enkelte land krever at omsetningene som rapporteres i Formulartype = 11 - OSS mva-melding, også skal rapporteres i Formulartype = 2 - Mva-melding.

SAF-T

Delt eksportfil for SAF-T hvis antall transaksjoner er svært høyt
Under behandlingsvalget Eksporter SAF-T er det lagt til alternativ for Eksporter grunndata og hver periodes transaksjoner i separate filer. Velges dette opprettes det én XML-fil med grunndata og 12 XML-filer med overskrift og hovedbokstransaksjoner.
Merk: Dette alternativet skal brukes av selskap med store datamengder der XML-filen blir større enn 2 GB hvis den eksporteres i én fil, fordi skattemyndighetene ikke kan håndtere filer som er større enn 2 GB.
  • Utelat: Grunndata – utelater grunndata fra XML-filen
  • Utelat: Hovedbokstransaksjoner – utelater hovedbokstransaksjonene fra XML-filen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.