Forbedringer 16.01.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Tilbudsnr forårsaker sendefeil for kreditnota
Når Tilbudsnr ble angitt på en kreditnota, feilet sendingen til Visma.net AutoInvoice med en feilmelding. Dette er nå løst.
Negativ linjerabatt på faktura med totalrabatt
Kombinasjonen av en totalrabatt og en negativ linjerabatt indikerte en økning i linjebeløpet og førte til at fakturabeløpet ble beregnet feil. Denne kombinasjonen behandles nå korrekt.

E-post

Sending av e-post fra ordredokumentarkiv
I enkelte tilfeller ved sending av ordredokumentkopier via e-post ble ikke e-postmalen korrekt hentet, og e-postmeldingen besto bare av en tilfeldig verdi. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.