Forbedringer 16.01.0 - Generelt

Standardoppsett

Feil nettadresse for innebygd Visma.net Admin-side
I de norske standardoppsettene pekte den innebygde nettsiden i oppsettet 1114. Visma.net Role Center til en feil nettadresse. Dette er nå løst.

Kontrollkolonner

Når en ny rad legges til, oppdateres kun felter for "Endret" på de etterfølgende radene
Når en ny rad legges til eller settes inn i en tabell, vil nå Endret av bruker, Endret dato og Endret kl bare oppdateres på rader som har endringer.

Kopier og lim inn

Feil innliming av rader når sorteringsrekkefølgen i kildetabellen avviker fra sorteringsrekkefølgen i måltabellen
Når man tidligere kopierte rader fra én tabell til en annen med en annen sorteringsrekkefølge og innlimingen skjedde over tomme rader, førte dette til at noen av de tomme radene ble droppet i innlimingsprosessen i tillegg til at unødvendige ekstra rader ble satt inn. Dette er nå løst..
Innlimte nye rader overskriver eksisterende tabellrader ved en feil
Problemet oppstod i tabeller der det faktiske antallet rader var høyere enn antallet som ble angitt i Rader i res.sett (se Andre preferanser i Design-modus (Ctrl+D)). Hvis en bruker kopierte rader og deretter limte dem inn på den nederste linjen som brukes til nye oppføringer, ble verdier ved en feil limt over de neste eksisterende radene i stedet for faktisk å settes inn på slutten av tabellen. Dette er nå løst.

Opprette nytt selskap

Kan ikke opprette nye bedrifter når listen over bedriftsgrupper er for stor
Hvis listen over bedriftsgrupper hadde for mange oppføringer, ble popup-dialogboksen Opprett ny bedrift så stor at brukeren verken kunne klikke på Opprett- eller Avbryt-knappen. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.