Endrede funksjoner 16.01.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Færøyene behandles med danske formateringsregler ved sending av fakturaer
For at fakturaer som involverer Færøyene skal behandles korrekt, har reglene som brukes for danske fakturaer blitt implementert.
Behandlingsvalget 'Send B2C-avtaleforslag til AutoInvoice' deaktivert
På grunn av endringer i B2C-funksjonaliteten i Visma.net AutoInvoice er det ikke lenger bruk for behandlingsvalget Send B2C-avtaleforslag til AutoInvoice, så dette har blitt deaktivert.
Behandling av fakturatekstlinjer i XML-utdata
Nå blir det ikke lenger automatisk angitt at tekstlinjer i fakturaer skal unntas fra avgifter (E), i stedet brukes heller en av de eksisterende avgiftskodene på fakturaen. I tillegg settes InvoicedQuantity til 0 med mindre noe annet er angitt.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.