Endrede funksjoner 16.01.0 - Generelt

Overvåkningspunkt

Nye statuser for Visma Document Center
Under Ekstern kilde i tabellen Overvåkningspunkt-definisjon har det blitt lagt inn to nye Visma Document Center-statuser:
  • 8 - Document Center - på hold
  • 9 - Document Center - automatisk godkjent


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.