Endrede funksjoner 16.01.0 - Bokføring

Merverdiavgift – OSS (One Stop Shop)

Navneendring og flere alternativer i tabellen Avgiftskode
I kolonnen Tjeneste-type i tabellen Avgiftskode har navnet på alternativ nr. 2 blitt endret fra E-tjenester til 2 - OSS unionsordning tjenester.
Navneendring: E-tjenester til OSS
På grunn av endringer i mva-forskriften for salg til kunder i EU som ikke er mva-registrert, har uttrykket E-tjeneste blitt endret til OSS i hele programmet.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.