Nye funksjoner 16.00.0 - Bokføring

Bankavstemming

Godkjent avstemming vedlegg
Det er nå mulig å koble vedlegg til rader i tabellen Godkjent avstemming. Vedlegg kan for eksempel være PDF-filer med kontoutdrag fra banken, eller dokumenter med ekstra forklaringer av beløpene i avstemmingen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.