Forbedringer 16.00.0 - Bokføring

Visma.net AutoInvoice

Rentebeløp denne kjøring
Når rentenotaer sendes til Visma.net AutoInvoice, har kilden til linjebeløpet blitt endret til Rentebeløp denne kjøring for å sikre at summen av linjene alltid samsvarer med totalbeløpet. Dette kunne tidligere bli et problem når flere rentenotaer ble sendt for samme faktura.
E-postadresse for rentenota
Kundens E-postadresse ble ikke inkludert når rentenotaer ble sendt. Nå hentes den i følgende prioriterte rekkefølge:
  1. Feltet AutoInvoice e-postadresse (fra tabellen Aktør)
  2. Feltet E-postadresse (fra tabellen Aktør)
  3. Feltet E-postadresse (fra tabellen Kundedokument)

Visma.net AutoPay

Bankkonto i utenlandsk valuta
Hvis ERP-valutaen f.eks. var NOK, det ble benyttet en bankkonto i en fremmed valuta (f.eks. EUR) og betaling skjedde i en tredje valuta (f.eks. USD), ble feil valuta satt på bankbilaget ved import av avregninger. I dette eksemplet ble USD brukt, men bankkontoens valuta EUR skulle ha blitt brukt. Dette er nå løst.
Bankreferanse ikke oppdatert
På grunn av en feil som ble introdusert i Visma Business versjon 15.10.0, ble ikke lenger feltet Bankreferanse oppdatert i tabellen Betalingslinje når avregninger for utgående betalinger ble importert. Dette er nå løst.
Flere nedlastinger av samme fil med inngående betalinger
I noen tilfeller har de samme inngående betalingene fra Visma.net AutoPay blitt importert flere ganger til Visma Business. Dette fordi nedlastingsbekreftelsen som Visma Business returnerer, ikke ble mottatt av Visma.net AutoPay (p.g.a. utilgjengelighet, nettverksproblem, el.lign.). Prosessen er nå forbedret med nye nødvendige kontroller.

Oppdater bunt

Slette rad fra tabellen 'Bilag' etter at den er oppdatert
Før versjon 5.30.0 ble bilagslinjene slettet etter hvert som de ble oppdatert. En feil i programmet førte til at slettingen sluttet å fungere. Denne funksjonaliteten for sletting av rad fra tabellen Bilag etter at den har blitt behandlet, er innført igjen i versjon 16.00.0. Dermed opprettes ikke lenger doble transaksjoner i tilfeller hvor for eksempel nettverkstilkoblingen mistes eller programmet lukkes uventet, og resten av bunten oppdateres senere. Dette reduserer behovet for manuell fjerning av doble posteringer.
Fordelingsnøkkel og Valutanr 2
Beløp i valuta 2 ble ikke korrekt distribuert til tabellen Hovedbokstransaksjon når Fordelingsnøkkel ble brukt på bilagslinjen. Dette er nå løst.

Opphev matchinger

Endret verdi i feltet 'Opprettet dato'
Når behandlingsvalget Opphev matchinger ble kjørt for kundetransaksjoner, ble feltet Opprettet dato for bankposteringen endret til dagens dato. Dette er nå løst slik at den opprinnelige datoen beholdes.

Per.nøkkel

Per.nøkkel ikke angitt på ordrelinje
Feltet Per.nøkkel ble ikke angitt på ordrelinjen når Kreditnota ble opprettet med Fakturareferanse og kopi av ordre. Dette er nå løst.
Per.nøkkel med Tid til start i historisk tid
Feilmelding som ble vist manglet varsel om ugyldig Valuteringsdato, ved oppdatering av Bunt/Bilag med bruk av en Per.nøkkel med Tid til start i historisk tid og hvor perioden startet før sperredato. Dette er nå løst.

Bankavstemming

Avstemming av regnskapstransaksjon med valuta
Avstemming av en hovedbokstransaksjon med valuta mot en tilhørende kontoutskriftstransaksjonen, var ikke alltid mulig. Dette fordi mange banker leverer kontoutskrifter kun med beløp i kontovalutaen, uten de tilhørende valutabeløpene. Avstemming er nå endret for bankkontoer i innenlandske valuta (dvs. kontoer hvor feltet Valutanr i tabellen Bankpartner er tomt, eller likt med feltet Valutanr i tabellen Bedriftsopplysninger). For disse vil kun verdien i feltet Avstemming restbeløp bli tatt hensyn til i avstemmingen, og ikke som tidligere også valutafeltet på transaksjonen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.