Endrede funksjoner 16.00.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Produktkatalogpris og rabatthåndtering
Prishåndteringen når du oppretter en produktkatalog har blitt endret for å gi resultater som tilsvarer det du får når du angir en ordrelinje med 1 som antall. Dette betyr at det tas hensyn til alle relevante pris- og rabattinnstillinger for en kunde-/produktkombinasjon. De eneste unntakene er priser og rabatter som avhenger av et minimumsantall forskjellig fra 1.
Støtte for avansert utskriftsalternativ 'Leverandørens produktnr og beskrivelse' ved sending av innkjøpsordre
Det er lagt til støtte for utskriftsalternativet under Avansert for Leverandørens produktnr og beskrivelse. Dette betyr at mens en PDF kan presentere leverandørens produktnummer, vil innholdet i XML-filen med ordren fremdeles vise kjøperens vare-ID, selgerens vare-ID og GTIN på korrekt måte.
Tilordne Bankfilial til cac:FinancialInstitutionBranch
Feltet Bankfilial i tabellen Bankforbindelse legges nå ut i XML-filen for faktura. Hvis feltet har en verdi, inkluderes det i cac:FinancialInstitutionBranch for bankkontoen.
Merk: Siden betalingsinformasjonen for svenske fakturaer allerede bruker cac:FinancialInstitutionBranch til å identifisere kontotypen, vil ikke denne nye mappingen skje for svenske fakturaavsendere.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.