Endrede funksjoner 16.00.0 - Bokføring

Bokføringsregler

Avrundingsdifferanser etter at bokføringsregler er brukt på bilaget
Avrundingsdifferanser i bunten etter bruk av flere bokføringsregler på bilagslinjene, krever ikke lenger manuell justering av bilaget.
Skille mellom null som Mva sats og tom Mva sats under konfigurasjon av Bokføringsregel-kriterie
En ny kolonne Null-mva.sats er lagt til i tabellen Bokføringsregel-kriterie. Verdien 0 blir vist når Null-mva.sats merkes på raden.

Purringer

Utvidet beregning av feltet 'Forfall inkl. løpedager'
Beregningen bak feltet Forfall inkl. løpedager i tabellen Åpen kundepost har blitt utvidet. Hvis feltet Landnr er tomt i Åpen kundepost, blir kundens Landnr i tabellen Aktør også brukt til å finne korrekte Løpedager angitt i tabellen Land.

Visma.net AutoPay

Bankbunt i Visma.net AutoPay
Når statusendringer importeres for utgående betalinger, brukes nå taggen <BankBatchExternalId> til å oppdatere feltet Bankbunt i Visma.net AutoPay på aktuell rad i tabellen Betalingslinje. I tidligere versjoner ble taggen <BankBatch> brukt.
Støtte for taggen <Unstructured>
Ved import av inngående betalinger ble tidligere de ustrukturerte betalingene sendt i taggen <InfoMessage>. Fra nå av vil Visma.net AutoPay sende denne informasjonen i taggen <Unstructured>, og importrutinen har blitt oppdatert til å støtte dette.

Per.nøkkel

Endret navn på debet- og kreditkonto i tabellen 'Per.nøkkel'
For å gjøre det enklere for brukeren å forstå korrekt oppsett for rader i tabellen Per.nøkkel, har kolonnene for debet- og kreditkonto fått nye navn. Disse heter nå Periodiseringskonto debet og Periodiseringskonto kredit.

Eksporter SAF-T

Justert utlegg av data
Bokstavene "MVA" legges ikke lenger ut i taggen <TaxRegistration>.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.