Forbedringer 15.10.2 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Inngående ordre med kun GLN som kundeidentifikasjon
Ved inngående ordre der kunden kun var identifisert ved GLN, ville ikke kundeoppslaget finne kunden selv om den eksisterte i tabellen Aktør, og en ny ville bli opprettet. Kundeoppslaget vil nå finne kunder med alle kombinasjoner av GLN og org.nr.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.