Forbedringer 15.10.2 - Bokføring

Visma.net AutoPay

Flere nedlastinger av samme fil med inngående betalinger
I noen tilfeller har de samme inngående betalingene fra Visma.net AutoPay blitt importert flere ganger til Visma Business. Dette fordi nedlastingsbekreftelsen som Visma Business returnerer, ikke ble mottatt av Visma.net AutoPay (p.g.a. utilgjengelighet, nettverksproblem, el.lign.). Prosessen er nå forbedret med nye nødvendige kontroller.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.