Nye funksjoner 15.10.0 - Generelt

OneStop Reporting

OneStop Reporting Cloud Agent lagt til i installasjonsprogrammet
OneStop Reporting (OSR) er en skybasert tjeneste som tilbyr rapportering, budsjettering og analyse av data. Cloud Agent gjør OSR i stand til å bruke Visma Business for rapporteringsdata ved å fungere som en bro. Programmet er installert på samme server som Visma Business, og utfører spørringer og henter data til OSR-skyløsningen.

Cloud Agent for OneStop Reporting er inkludert i VBPL-installasjonsprogrammet. Visma Business kunder som bruker Visma Reporting vil få adgang til Light-versjonen av OSR, som inkluderer gratis lovmessige rapporter. Dette omtales som VB/Basic-tenant.

Importer med Visma Business Jobbplanlegger

Importer EDI-filer med Jobbplanlegger
Det nye behandlingsvalget Importer EDI-filer er lagt til i tabellen Bedriftsopplysninger. Formålet med dette behandlingsvalget er å importere filer ved å erstatte oppstartsparameterne /R og /EDI, og gi mulighet til å automatisere prosessen med Jobbplanlegger-tjenesten. Dette betyr at behandlingsvalget når det kjøres, enten importerer tekstfiler eller EDI-filer basert på innstillingene i tabellen Systemopplysninger.

Hvis en sti har blitt angitt i dialogen, vil behandlingsvalget enten håndtere den som om parameteren /R er angitt, eller ved å kjøre en tabellimport i dialogen Importer. Hvis den kjøres uten at en fil velges i dialogen, håndterer behandlingsvalget importen som om den kjører EDI-klokke.

Automatisering med Visma Business Scheduler service kan konfigureres ved å opprette en jobb basert på et oppsett hvor Bedriftsopplysninger er inkludert.

  • Importere EDI-filer: Dette kan automatiseres for spesifikk bedrift eller bedriftsgruppe. Ingen parametere kreves.
  • Importere tekstfil: Hvis tekstfilimport skal automatiseres, må Jobb-tabellens behandlingsvalg Parametre kjøres for å velge filen som skal importeres. Denne jobben kan bare kjøres på enkeltbedrifter.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.