Nye funksjoner 15.10.0 - Bokføring

Mva.

Ny mva-makro @SumEUMvaMedSumKostnadsbeløp ()
En ny @SumEUMvaMedSumKostnadsbeløp () makro til mva-meldingen har blitt lagt til.
Denne makroen summerer utgående mva. for mva.nr. relatert til:
 • EU-mva.
 • Reversert innlands mva.
Denne skal brukes i stedet for makro-formlene:
 • @EUMva () + @Kostnadsbeløp ()
 • @KjøpMedTilbakefAvMva () + @Kostnadsbeløp ()
Sum-makroer til mva-melding fjerner ikke desimaler
For å oppfylle forskjellige krav fra skattemyndighetene i forskjellige land om hvordan totaler i mva-melding skal angis, er det lagt til et nytt valg under feltet Formularbehandling i tabellen Formular. Mulige valg for mva-meldinger er Fjern (standardverdi, brukt i Norge og Sverige) og Avrund (brukt i Danmark).

For land hvor desimaler kreves på mva-meldingen (Finland), må oppsettet Ikke fjern/avrund desimaler på mva-melding under feltet Element behandl. i tabellen Formularelement være valgt for hver rad som tidligere.

Dette oppsettet har kun innflytelse på følgende makroer:
 • @SumUtgMva()
 • @SumEUMvaMedSumKostnadsbeløp()
 • @SumInngMva()
 • @SumTilbakefMva()
For å få enkelte felter ("bokser") i mva-meldingen satt til fjernet/avrundet, må disse makroene erstatte de eksisterende.

Eksempler:
 1. Tidligere, hvis et enkelt felt til visning av utg.mva. i mva-meldingen ble beregnet på grunnlag av mva.nr. 52 og 62, ble det uttrykt i tabellen Formularelement som:
  • =@UtgMva (52) + @UtgMva (62)
  For å få beløpet i feltet korrekt avkortet/avrundet, må det beregnes med den følgende makroen i stedet (legg merke til manglende likhetstegn (=) i starten):
  • @SumUtgMva(52, 62)
 2. Tidligere hvis et enkelt felt til EU-mva. i mva-meldingen ble beregnet på grunnlag av mva.nr. 202 og 212, ble det uttrykt i tabellen Formularelement som:
  • =@EUMva (202) + @EUMva (212) + @Kostnadsbeløp(202) + @Kostnadsbeløp(212)
  For å få beløpet i feltet korrekt avkortet/avrundet, må det beregnes med den følgende makroen i stedet (legg merke til manglende likhetstegn (=) i starten):
  • @SumEUMvaMedSumKostnadsbeløp(202,212)
 3. Tidligere hvis feltet for "Sum mva. til betaling" ble beregnet med følgende makroer:
  • =@UtgMva (52) + @UtgMva (62) + @SumEUMva () + @SumKostnadsbeløp ()
  Erstatt formelen med denne (legg merke til likhetstegnet (=) og bruk av parenteser):
  • =(@SumUtgMva (52, 62) + @SumEUMvaMedSumKostnadsbeløp (202,212))

Visma.net AutoPay

Koble til tabellen Betalingslinje
Det er lagt til mulighet for å koble til tabellen Betalingslinje fra følgende tabeller:
 • Hovedbokstransaksjon
 • Kontoutskriftstransaksjon
 • Regnskapstransaksjon
 • Bilag
 • Oppdatert bilag
Dette gjøres via feltet Bankreferanse fra rader med relevant bankkonto.
Alternativ for automatisk opprettelse av manglende regnskaps- og MVA-perioder
Parameteren Ikke opprett manglende regnskapsperioder og avgiftsterminer automatisk fra Visma.net AutoPay er lagt til under feltet Bedriftsbehandling i tabellen Bedrift. Hvis perioden mangler for den første betalingen som importeres fra Visma.net AutoPay for et bestemt år, vil denne parameteren avgjøre om perioder skal opprettes automatisk eller ikke.
Lagre statusendring for utgående betalinger
XML-filene for statusendringer for utgående betalinger blir nå lagret i tabellen Visma.net AutoPay logg i feltet Fil data. Innholdet kan vises ved å kjøre behandlingsvalget Vis post.
Tillat betalinger med null-beløp
Det er lagt til et nytt alternativ for Tillat sending av betalinger med 0-beløp under EBF-behandling i tabellen Bankpartner. Når dette velges, vil behandlingsvalget Lag betalingsforslag også opprette betalingslinjer for leverandører der summen av transaksjonene er null (f.eks. en faktura med beløpet 2000 og en kreditnota med beløpet -2000). Flere banker i Sverige tillater sending av null-betalinger.

Visma.net AutoReport

Last ned MVA-betalingsinformasjon (Norge)
Det er mulig å signere en mva-melding senere i Altinn i stedet for å signere den ved sending til Visma.net AutoReport. I Visma.net AutoReport vil status i så fall være Rapport fullført i stedet for Rapport fullført og signert. Altinn sender ikke automatisk mva.betalingen tilbake til Visma Business. Når signeringen gjøres etter at mva-meldingen har blitt sendt, har tabellen AutoReport arkiv et nytt behandlingsvalg for Nedlasting betalingsinformasjon. Du kan laste ned betalingsinformasjonen ved å skrive inn påloggingsinformasjonen for Altinn og be om en PIN-kode for å godkjennes mot Altinn.
Behandlingsvalget vil:
 • laste ned betalingsinformasjonen for mva. hvis den er tilgjengelig
 • returnere en melding hvis rapporten ennå ikke er signert
 • kun være tilgjengelig for annet enn statusen 9 - Akseptert av Altinn
 • hvis Behandle meldinger for betaling av mva. automatisk er valgt i AutoReport behandling, blir det automatisk opprettet et betalingsbilag
 • hvis Automatisk oppdatering av bunter for betaling av mva. også velges i AutoReport behandling, oppdateres betalingsbunten automatisk.
Prosedyren automatiseres når rapporttrinnet i Visma.net AutoReport settes til Rapport fullført og signert, deretter mottas svaret umiddelbart når du logger på Visma.net AutoReport.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.