Forbedringer 15.10.0 - Teknisk

Aktiver Visma.net

Ytelsesforbedring ved åpning av dialogboksen Aktiver Visma.net
Det tok lang tid å åpne dialogen Aktiver Visma.net i Visma Business hvis det var et stort antall selskap. Spørringen som samler inn bedriftslisten, er nå forbedret slik at det går mye raskere å åpne vinduet.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.