Forbedringer 15.10.0 - Logistikk

Fakturering

Utvidet validering av mva.kontoer
Kontrollen av manglende mva.kontoer under fakturering har blitt utvidet. Tidligere måtte Utg. konto-kolonnen fylles ut på alle radene i tabellen Merverdiavgift. Nå holder det at ett av de følgende kontonumrene for utgående mva. fylles ut på hver rad:
  • Utg. konto
  • Utg. konto kjøp av varer og tj. fra utl.
  • Kredit MVA-konto omvendt avgiftsplikt

"NorFirm.txt" og "NorDemo.txt" har blitt tilsvarende oppdatert, dummy-kontoen 9990 har blitt fjernet fra tabellene Merverdiavgift og Hovedbokskonto.

Visma Business Jobbplanlegger

E-postmalmakroer ikke hentet
Når ordredokumenter skulle sendes per e-post og Jobbplanleggeren ble brukt til utskrift, ble ikke verdier for makroer som var definert i e-postmalene hentet. Dette er nå løst.

Visma.net AutoInvoice

Kreditnota i valuta
Ved sending av en kreditnota i valuta, ville innenlandske mva.beløp ved en feil bli vist med negativt fortegn og forårsake en valideringsfeil. Dette er nå løst.
Avrunding av beløp i kreditnota-XML
Avrunding av kreditnotabeløp sendt til Visma.net AutoInvoice håndteres nå korrekt.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.