Forbedringer 15.10.0 - Bokføring

Kredittkontroll

Kredittkontroll-melding
Meldingsdialogen Kredittkontroll ble vist selv om dette ikke var angitt i Brukerpref. i tabellen Bruker. Dette er nå løst.

Bokføringsregler

Desimalene ble avkortet hvis feltet Andel i Bokføringsregel-handling ble angitt med desimaler
Desimaler ble avkortet hvis feltet Andel ble angitt med desimaler i tabellen Bokføringsregel-handling. Dette er nå løst.
Linjeskift i fakturalinjebeskrivelsen
Hvis det blir funnet linjeskift i den inngående fakturalinjebeskrivelsen under nedlasting, blir disse linjeskiftene nå erstattet av et mellomrom for å unngå problemer under behandling.

Automatpostering

Uventet lukking av program i tabellen Automatpostering
Hvis behandlingsvalget Automatposteringer ble kjørt fra tabellen Automatpostering og Aut.post. behandl. hadde verdien 2 - Beregnes ut fra periodebevegelser, førte det til at programmet ble lukket uventet. Dette er nå løst.

SAF-T

Ugyldig struktur i XML-fil
I noen scenarier kunne den genererte filen ha en ugyldig struktur i noen av elementene. Dette er nå løst.
Spesialavgift på ordre
Spesialavgift brukt på ordre ble eksportert som en egen linje i stedet for å inkluderes i beløpet til den åpne posten. Dette er nå løst.
Behandlingsvalget Eksporter SAF-T går tomt for minne
Når behandlingsvalget Eksporter SAF-T ble kjørt på store datamengder, kunne eksporten stanse på grunn av stort minneforbruk. Dette har nå blitt optimalisert og løst ved at minne frigis under eksport.
Flere mva.satser pr. ordre
Et problem knyttet til det å ha flere ordrer med flere mva.satser i samme journal, har blitt løst. Problemet oppstod bare hvis aggregeringen av hovedbokstransaksjoner var aktivert i feltet Aut.gen.trans.beh. i tabellen Bedriftsopplysninger.

Mva.

Korrekt postering fra mva-melding
Ved godkjenning av mva-meldingen oppsto det noen ganger avrundingsdifferanser mellom mva.kontoer og avgiftsoppgjørskontoen. Dette er nå løst, under forutsetning av at mva-meldingen kun inneholder følgende makroer:
  • @SumUtgMva()
  • @SumEUMvaMedSumKostnadsbeløp()
  • @SumInngMva()
  • @SumTilbakefMva()
Mva.grunnlag feil beregnet
Ved bruk av en avgiftskode med utfylt Kostn. % og når Kostn.konto manglet på tilhørende mva.nr., ble ikke kostn.beløp beregnet på bilagslinjen. Dette resulterte i feil beregning av grunnlagsbeløpet på hovedbokstransaksjonen. Dette er nå løst.

Bilag

Beholde markering for Mva-beløp overskrevet i feltet Trans.status
Ved angivelse av en verdi i feltet Periodiserings start år/per. på en bilagslinje hvor verdien for overskrevet Mva-beløp var allerede markert under feltet Trans.status, ble denne markeringen fjernet. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.