Endrede funksjoner 15.10.0 - Teknisk

Master Data Management-integrasjon

Ytelsesforbedring for Visma Business Services Host for SyncEngine
I hvert utvalgsintervall ville Visma Business Services Host for SyncEngine åpne SQL-tilkoblinger og kjøre bestemte spørringer for hvert overvåket selskap for ventende operasjoner. Dette er nå endret, og selskap med ventende operasjoner blir nå merket i systemdatabasen. Dette gjør det mulig å åpne tilkoblinger og kun kjøre SQL-spørringer for selskapene med ventende operasjoner.

Installasjonsprogram for Visma Business produktlinje

Microsoft Edge WebView2 lagt til i installasjonen
Microsoft Edge WebView2-runtime 86.0.622.63 er lagt til i installasjonsprogrammet, fordi det erstatter Internet Explorer som standard innebygd nettleser i Visma Business.

Innebygd nettleser

Standard innebygd nettleser endret til Microsoft Edge
Microsoft Edge er nå standard innebygd nettleser i Visma Business. Det er mulig å gå tilbake til å bruke Internet Explorer som innebygd nettleser hvis det skulle oppstå kompatibilitetsproblemer. Dette gjøres ved å aktivere alternativet Bruk Internet Explorer som innebygd nettleser i feltet Systemoppl.behandl. i tabellen Systemopplysninger.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.