Endrede funksjoner 15.10.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Støtte for alfanumerisk og lang ordrelinjereferanse
Ordrelinjereferanse er en verdi som brukes til å identifisere kjøperens ordrelinje som en linje i XML-dokumentet henviser til. Standardfeltet for dette er feltet Ekstern ID på ordrelinjen. Dette feltet har imidlertid begrenset lengde og kan bare brukes til numeriske verdier. I 15.01.0 ble det mulig å bruke mapping-verktøyet til å bruke andre felter til fakturasending. Det er lagt til et nytt felt Ordrelinjereferanse i tabellen Ordrelinje-tillegg for å støtte hele flyten av ordredokumenter. Når inngående ordrer behandles, vil kjøperens linjereferanse lagres i begge feltene Ekstern ID og Ordrelinjereferanse. Hvis verdien er alfanumerisk eller for lang, blir Ekstern ID stående tomt. I dette tilfellet blir Ordrelinjereferanse brukt ved sending av faktura, ordrerespons eller pakkseddel via Visma.net AutoInvoice.

Dette betyr også at så lenge Ekstern ID-feltet på ordrelinjen er tom, kan en lang eller alfanumerisk verdi legges til manuelt i Ordrelinjereferanse og brukes til fakturering.

Kontaktperson 2 prioriteres ved sending av fakturaer
Når en faktura sendes, har alltid Kontaktperson blitt brukt til å legge til kontaktopplysninger i XML-filen. Siden kontaktopplysningene om fakturakunden finnes i Kontaktperson 2, har funksjonaliteten nå blitt endret slik at det først sjekkes om Kontaktperson 2 har noe innhold når fakturaen opprettes. Hvis Kontaktperson 2 ikke finnes, brukes Kontaktperson.
Behandlingsvalget "Enkel respons til AutoInvoice ordre" i tabellen Ordre har blitt fjernet
Behandlingsvalget Enkel respons til AutoInvoice ordre i tabellen Ordre har blitt fjernet siden funksjonaliteten ikke passet til det nye standardformatet som ble brukt til ordrebekreftelser.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.