Endrede funksjoner 15.10.0 - Generelt

Opprett ny bedrift

Lange bedriftsnavn når en ny bedrift opprettes
Når Visma User Directory-integrasjon er aktivert og en ny bedrift opprettes, eller bedriftsopplysninger endres, kan ikke bedriftens Navn i dialogboksen Opprett ny bedrift ha mer enn 60 tegn.

Formularer

Feltet "Tekst/parametre" i tabellen "Formularelement" utvidet
Feltet Tekst/parametre i tabellen Formularelement har blitt utvidet til 500 tegn for å møte behovene for den nye funksjonaliteten for fjerning/avrunding av desimaler i mva-meldingen.

Standardfiler/-oppsett

Aktivering av klienter
I de norske standardoppsettene er det lagt til et nytt oppsett for aktivering av Visma.net-tjenester i "Konsulent"-mappen. Dette er samme oppsett som det som brukes i AO-løsningen for det norske markedet.

Oppgradering

Feil versjonsnummer vist for klientinstallasjon
Etter installasjon av Visma Business-klient ble ikke versjonsnummeret for programmet oppdatert i Windows. Det så derfor ut som om klientinstallasjonen hadde et annet versjonsnummer enn serverversjonen. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.