Endrede funksjoner 15.10.0 - Bokføring

Bunt

Bedre feilmeldinger i behandlingsvalget "Oppdater leverandørtransaksjoner"
Behandlingsvalget Oppdater leverandørtransaksjoner viser nå feilresultater fra behandlingsvalget Valider bunt.

Bilag

Ny kolonne "Dokument mva.sats"
Mva.satsen for innkommende dokument (på faktura eller kreditnota) som behandles fra tabellen Regnskapsdokument, blir nå vist i feltet Dokument mva.sats i tabellene Bilag og Oppdatert bilag i stedet for i feltet Ekstratekst.

Bokføringsregler

Validering av Mva sats implementert i tabellen Bokføringsregel-kriterie
Kolonnen Mva sats er lagt til i tabellen Bokføringsregel-kriterie. Kilden til Mva sats-valideringen er feltet Dokument mva.sats i tabellen Bilag, og kan brukes til å finne riktig bokføringsregel.
Endret prioritet for Tekstbeh.-kriterier
Hvis flere gyldige bokføringsregler er definert med samme mengde gyldige kriterier, brukes raden med Tekstbeh.=2 - Nøyaktig.
Ny kolonne i tabellen Bokføringsregel-kriterie for automatisert håndtering av kreditnotaer
Kolonnen Kreditnota er lagt inn i tabellen Bokføringsregel-kriterie. Kreditnotaer behandles via egne bokføringsregler i tabellen Bokføringsregel-kriterie når de er merket som Kreditnota.
Ikke foreslå en regel hvis det allerede finnes et Bokføringsregelnr. på bilagslinjen
Brukeren varsles når Forslag fra bokføringsregler kjøres på bilagslinjer hvor bokføringsreglene allerede har blitt brukt. Hvis behandlingsvalget Forslag fra bokføringsregler skal kjøres på nytt på bilagslinjen, må verdien i feltet Bokføringsregelnr. fjernes.

SAF-T

Automatisk genererte transaksjoner
Det er to oppsett i systemet som kan forårsake akkumulering av transaksjoner i tabellen Hovedbokstransaksjon, som kommer i konflikt med SAF-T-formatet. Disse to parametere i tabellen Bedriftsopplysninger blir endret under oppgraderingen av bedriftsdatabasene:
  • Aut.gen.trans.beh. settes til 2 - Produseres fortløpende (anbefalt).
  • Hovedbokstransaksjoner pr. faktura (anbefalt) i Regnskapsbehandl. aktiveres.
Med innstillingene satt som beskrevet over, vil all informasjon som kreves av SAF-T-formatet være tilgjengelig for hver transaksjon.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.