Forbedringer 15.01.1 - Bokføring

Visma.net AutoPay

Doble betalinger forårsaket av feil statusoppdateringer av avviste betalinger
Når Visma Business mottar en status change report fra Visma.net AutoPay som inneholder en avvisning for en bestemt betaling, blir krysset i kolonnen Remittert fjernet på den aktuelle leverandørtransaksjonen (for betalinger til kunder gjelder krysset i kolonnen Betaling foreslått på kundetransaksjonen). Etter at bruker har korrigert betalingsinformasjonen og opprettet et nytt betalingsforslag, blir krysset på den åpne leverandørposten satt til Remittert og er klar for opplastning til Visma.net AutoPay. Dette krysset settes alltid gjennom behandlingen av Lag betalingsforslag.

En endring i versjon 15.00.0 forårsaket problemer i prosessen med oppdatering av avvisninger. Når en ny status change report ankom p.g.a. statusendring på noen av de øvrige betalingene i den opprinnelige betalingsbunten, så ble også krysset Remittert for leverandørtransaksjonen til den avviste betalingen fjernet. Som et resultat av dette kunne fakturaen igjen bli en del av et nytt betalingsforslag som ble oversendt til Visma.net AutoPay for betaling.

Dette er løst. Krysset for Remittert i tabellene Åpen leverandørpost og Leverandørtransaksjon vil ikke lenger kunne bli påvirket flere ganger av statusoppdatering "avvist" i en status change report. Det samme gjelder for kolonnen Betaling foreslått i tabellene Åpen kundepost og Kundetransaksjon, dette krysset vil ikke bli fjernet flere ganger ved nye innlesninger av status change report.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.