Nye funksjoner 15.01.0 - Logistikk

Aktører

Mulighet for å skille mellom interne og eksterne ansatte
Det nye flagget Utelate er lagt til i kolonnen Aktørbehandl. 2 i tabellen Aktør. Dette kan brukes til for eksempel å utelate noen medarbeidere fra oppslag, for eksempel ansatte i både Visma Business og Visma Document Center.
Merk: For alle eksisterende oppslag må parameteren Utelate legges til i Utvalg (F9).
Legge til Visma Document Center-brukere fra Visma User Directory som ansatte
Det nye behandlingsvalget Opprett ansatte fra VUD er lagt til i tabellen Aktør. Brukere i Visma User Directory som har fått tildelt roller for Visma Document Center og Visma Business, legges til som ansatte. Når dette nye behandlingsvalget kjøres, opprettes en ny ansatt med informasjon fra Visma User Directory, inkludert e-postadresse og brukernavn.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.