Nye funksjoner 15.01.0 - Generelt

E-postsending

E-postadresse per dokumenttype
For kunder og leverandører er det nå mulig å angi ulike e-postmottakere for ulike dokumenttyper. Tabellen E-post dokumentsending er lagt til for å sett opp dette. Én eller flere e-postmottakere kan defineres for hver dokumenttype. Den nye tabellen E-post dokumentsending kan kobles til tabellen Aktør.
E-post mal-makroer i meldingen
I tabellen E-post mal er det nå støtte for makroer i meldingstekstmalen som lagres i feltene HTML-fil og Vanlig tekstfil. Dermed blir det mulig å bedre tilpasse e-postmeldingen siden man nå kan bruke variabler i teksten.
Emne og Vedleggsnavn med tilpasningsmulighet i E-post mal
I tabellen E-post mal er det nå lagt til nye felter for Vedleggsnavn og Emne. Dermed blir det mulig å egendefinere disse verdiene når man sender e-postmeldinger. Det er også mulig å bruke makroer i feltene for å ta med variabler.

Fakturering

Vis MVA-grunnlag i egen valuta
Det er lagt til en ny makro, @MvaGrLag Innland (Mva nr), i Formularelement. Den vil vise @MvaGrLag (Mva nr) i egen valuta, også når fakturaen er utstedt i en fremmed valuta. Dette er påkrevd i Norge i henhold til forskriftene Bokføringsforskriften §5-1-1 pkt. 6.
Merk: Den nye makroen må legges til på alle eksisterende skjemaer hvor denne informasjonen er relevant.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.