Nye funksjoner 15.01.0 - Bokføring

Bokføringsregler

Bokføringsregler for bilag
Bokføringsregler er en ny funksjonalitet som kan brukes med bilag. Funksjonaliteten settes opp i tabellene Bokføringsregel-kriterie og Bokføringsregel-handling.
Du lager en regel ved å angi Bokføringsregel-kriterie for tilgjengelige felt, for eksempel Lev.nr, og deretter fyller du Bokføringsregel-handling med posteringene som samsvarer med disse kriteriene.
Bokføringsregler kan påføres automatisk basert på kriterier i behandlingsvalget Forslag fra bokføringsregler i tabellen Bilag, eller manuelt uavhengig av kriterier ved å velge en regel i feltet Bokføringsregelnr.
Bokføringsregler foreslås automatisk for fakturaer når de behandles fra tabellen Regnskapsdokument.

Driftsmiddel

Avskrivning på den siste dagen i foregående måned
Datoen i dialogboksen for behandlingsvalget Avskrivning har blitt utvidet med alternativet Siste dag i forrige måned som utfører avskriving helt til den siste dagen i den foregående måneden. Dette alternativet er valgt som standard. Dette gjør det mulig automatisere avskrivning, ved å opprette det som en tidsstyrt jobb.

Visma.net AutoPay

Matching av inngående betalinger for purringer inkludert gebyr
Matching av åpne kundeposter når kunden på betalingen refererer til KID-koden fra purringen, støttes også i tidligere versjoner. Nå er det lagt inn at også de åpne kundepostene for purregebyr blir matchet.
Hindre at kundedokumenter brukes til matching mot inngående betalinger
Det er lagt til en ny parameter, Ikke bruk Kundedokumenter for matching av inngående betalinger fra Visma.net AutoPay, under feltet EBF-behandling i tabellen Bankpartner. Når dette alternativet er valgt, blir det ikke søkt i tabellene for Kundedokument etter KID-koder som kan matches mot inngående betalinger. Da opprettes det bare én kundebilagslinje for betalingen, ikke én linje for hver av fakturaene som er inkludert i purringen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.