Forbedringer 15.01.0 - Teknisk

Visma Business produktlinje installasjonsprogram

Installasjonsprogrammet vil ikke gjøre operasjoner i VUD hvis VUD er opptatt
Når VUD ble oppgradert fra en versjon før versjon 13.10 og inneholdt et stort antall rolletildelinger, kunne det ta mer enn 40 sekunder. Dette kunne føre til at Visma Business feilkonfigurerte dataene sine i VUD. Dette er nå løst.

Når oppgraderingen forventes å ta mer enn 40 sekunder, er det nå lagt til en melding for å vise brukeren at oppgraderingen av VUD-databasen varer en stund.

Visma User Directory-integrasjon

Opprette bedrift med alternativet "importer fra Visma User Directory"
Når en bedrift importeres uten at bedriftens e-postadresse er angitt, vil behandlingsvalget nå fullføres uten at det oppstår en feil. Deretter kan manglende obligatoriske felt redigeres med behandlingsvalget Rediger bedrift.
Mindre feilrettinger i behandlingsvalget Rediger bedrift
Listen over brukere etterfulgt av fanen med de valgte brukerne, blir nå riktig vist. Det samme gjelder for behandlingsvalget Rediger bedrift.

Visma Business Services

VBS InitialPoolSize feiler noen ganger
Når flere VBS-forekomster startes (parameteren pooling initialSize i VBS-konfigurering) ville de alle konkurrere om prosessorressurser slik at de noen ganger ikke kunne starte. Dette har blitt løst ved at antallet forekomster som startes samtidig, reduseres i tråd med antall tilgjengelige prosessorkjerner. To forekomster vil startes samtidig for opp til to tilgjengelige prosessorkjerner. Tre forekomster startes hvis tre prosessorkjerner er tilgjengelige. Fire samtidige forekomster startes når fire eller flere prosessorkjerner er tilgjengelige.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.