Forbedringer 15.01.0 - Logistikk

Ordre

Ordrevedlegg ved sending av e-post
Når e-post var angitt som sendemåte for dokumenter, ble ikke vedlegg for ordrebekreftelse og pakksedler inkludert. Dette er nå løst.
Feil kostpris hentet til tabellen "Reservasjon"
Når Kostpris i tabellen Vareparti var tom (null), ble kostprisen hentet fra feltet Gj.snittlig kostpris i tabellen Lagersaldo i stedet for fra tabellen Vareparti. Dette er nå løst.
Feil bryting av tekst i skjemaer
En lang tekst i et skjema hentet fra tabellen Tekst eller tabellmakroen Formularelement, kan inneholde linjeskift. I utskriften vil denne teksten fortsatt ha umotiverte linjeskift etter det angitte linjeskiftet. Denne typen tekster brytes nå kun når det er forventet.
Ordrebekreftelse med Visma XML
Utskrift av ordrebekreftelse med Visma XML utskriftsformular kunne resultere i at programmet krasjet. Dette er nå løst.

Visma.net AutoInvoice

Forbedringer av Sjekk for AutoInvoice oppføring
Behandlingsvalget Sjekk for AutoInvoice oppføring har blitt forbedret. Alle aktører som kan motta som enten B2B- eller B2C-kunde, vil nå bli funnet.
Enhetskode for cbc:BaseQuantity i faktura
Enhetskoden ble utelatt for den prisrelaterte verdien cbc:BaseQuantity siden den ikke var obligatorisk. Dette førte noen ganger til problemer. For å unngå disse problemene blir enhetskodeattributtet nå alltid inkludert. Verdien som brukes i attributtet, er et duplikat av enhetskoden for fakturert antall.
Skandinaviske tegn i et notat som kommer fra et ordrelinjememo
Skandinaviske tegn vises nå riktig i notatet når de legges til via et ordrelinjememo.
Avrunding feil håndtert ved sending av ordre
Hvis en ordre som ble sendt til Visma.net AutoInvoice inkluderte avrunding, ville ordresummen inkludert mva. inneholde det avrundede beløpet. Dette er feil i henhold til formatreglene. Dette har nå blitt endret slik at avrundingen kun brukes i ordresummen.
Spesialavgift med mva. i valuta
Mva.beløpet for spesialavgift ble beregnet feil for valutafakturaer. Alle beløp blir nå riktig beregnet i fakturavalutaen.
Spesialavgift basert på standardpris når prisen er 0
Når Sp.avg.kode = 1 - % av standard enhetspris brukes, og prisen på ordrelinjen er satt til 0, blir nå mva.beløp og mva.kode riktig angitt i XML-filen.
Endrede kontokoder for betalingsmetoder i Sverige
Verdiene som indikerer Bankgiro eller Plusgiro i svenske fakturaer, ble tidligere angitt i XML-feltet FinancialInstitutionBranch som BGABSESS (Bankgiro) og PGSISESS (Plusgiro). Disse er nå erstattet med SE:BANKGIRO og SE:PLUSGIRO. Fakturaer vil ikke feile hvis man bruker de gamle kodene, men det kan komme advarsler.
Oppslag av inngående ordrer og produktkatalog
Ved behandling av inngående dokumenter, vil søket for å identifisere leverandøren eller kunden først søke på GLN/GS1 nr. i tabellen Aktør, før det søkes etter Org.nr. En logisk feil betød at det ble søkt etter Org.nr før alle alternativer for GLN/GS1 nr. hadde blitt kontrollert. Dette er nå korrigert slik at alle de ulike posisjonene i XML-filen hvor GLN/GS1 nr. kan bli funnet, vil bli kontrollert før det søkes etter Org.nr.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.