Forbedringer 15.01.0 - Generelt

Aktør

Endre Område
Når Område endres fra 2 - Innenfor annet EU-land til 3 - Utenfor EU/Utenlands, ble det vist en feilmelding om Mva. reg.nr. Denne feilmeldingen har blitt fjernet.

E-post

Feil under oppretting av ny E-post mal
Hvis man la til en ny rad i tabellen E-post mal, kunne det føre til uventet lukking av programmet. Dette skjedde hvis en fil ble lagt til i feltene HTML-fil eller Vanlig tekstfil før raden hadde blitt lagret. Dette er nå løst.

Skriv til PDF

Tittel på PDF-dokumenter opprettet i Visma Business
Stien til den opprinnelige filen ble lagret i Tittel-egenskapen til den genererte PDF-filen. Nå blir ikke lenger egenskapen Tittel angitt.

Logg på

Fjernet unødvendig feilmelding
Når BIG-utvidelser brukes og man klikker på Avbryt-knappen i påloggingsvinduet, vises ikke lenger den unødvendige feilmeldingen "Godkjenning mislyktes".

Brukergrensesnitt

Verdi la seg på forrige rad ved bruk av direktesøk
Hvis man valgte en rad i direktesøket på formellinjen, kunne det føre til at verdien ble utfylt i den forrige raden som ble brukt. Dette er nå løst.
Redigere formler med makroer
Hvis man redigerte et eksisterende formelfelt, hvor en makro hentet verdier fra en underliggende tabell, kunne det føre til at formelen ble ødelagt. Dette er nå løst.

Dette kunne for eksempel skje i feltet Formel i tabellen Beregnet kolonne, og i feltet Tekst/parametre i tabellen Formularelement.

Visma Business Jobbplanlegger

Ugyldige verdier for Neste kjøredato for jobber som kjøres månedlig
Når man oppretter en jobb hvor Gjentakelse var satt til 4 - Månedlig og Startdato til siste dag i måneden, ble Neste kjøredato noen ganger beregnet som en ugyldig dato etter den første jobbkjøringen. Dette er nå løst.
Jobbplanlegger ble stoppet hvis man ikke kunne koble til Microsoft SQL Server
Visma Business Scheduler service kunne plutselig stoppe hvis det ikke kunne etableres noen tilkobling til Microsoft SQL Server når man enten prøvde å samle jobber eller tiden var inne for å kjøre en jobb. Etter at dette har blitt rettet, vil ingen jobber kjøres før Visma Business Scheduler service kan oppdatere de planlagte jobbene mot databasen. I mellomtiden vil Jobbplanleggeren prøve å koble til på nytt ca. hvert 45. sekund. Når tilkoblingen til Microsoft SQL Server er etablert, vil tjenesten fortsette å kjøre jobber fra der den stanset, og også logge den aktuelle feilen i tabellen Jobbutførelse.

EDI-klokke

EDI-klokke leser fra feil sti
Hvis det i feltet EDI-sti var angitt en omvendt skråstrek (\) på slutten, ville EDI-klokke lese fra en annen sti enn den som var definert. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.