Forbedringer 15.01.0 - Bokføring

Bilag

Kontroll pr. bilag
Når man oppdaterte en Bunt og Opprinnelse var 27 - Dokumentsenter godkjent bunt, ble ikke Kontroll pr. bilag utført. Dette er nå løst.
Bilag opprettet fra Oppdatert bilag
Når man kjørte behandlingsvalget Opprett ny bunt på flere rader i tabellen Oppdatert bilag, kunne noen av de opprettede bilagene få samme Sort.sekv.nr, noe som hindret oppdatering av batchen. Dette er nå løst.
Feil valuteringsdato på bilag for kostnadskorreksjon
Trans.dato fra Produkttransaksjon ble brukt som Valuteringsdato på bilaget når man opprettet en bunt og bilag med opprinnelsen 40 - Korreksjon av kostnader. Nå vil disse datoene bli brukt:
  • Når bilaget produseres med behandlingsvalget Bokfør kostnader i tabellen Produkttransaksjon, vil Valuteringsdato på bilaget være datoen som angis i dialogboksen.
  • Når bilaget produseres automatisk av behandlingsvalget Mottatt faktura i tabellen Ordre (dvs. at alternativet Automatisk kost-korreksjon er valgt under Bokføringstilfeller i tabellen Bedriftsopplysninger):
    • Hvis Sett val.dato for kostnadskorrigeringer = fakturaens val.dato er valgt i Bokføringstilfeller i tabellen Bedriftsopplysninger, vil Valuteringsdato på bilaget være lik salgsfakturaenes Valuteringsdato.
    • Ellers vil Valuteringsdato på bilaget være lik Valuteringsdato angitt i dialogboksen Mottatt faktura.

Merverdiavgift

Forklaring fjernes i E-tjeneste avgiftstermin
Feltet Forklaring i tabellen E-tjeneste avgiftstermin tømmes nå når E-tjeneste mva-melding blir generert og kopiert til tabellen E-tjeneste mva-meldingslogg.

Visma.net AutoPay

Feil under import av inngående betalinger
Når det fantes en <Unstructured>-tag i filen for inngående betalinger, ble importen stanset uventet med en NullReferenceException-feil. Dette ble løst via endringer i Visma.net AutoPay, men blir nå også behandlet korrekt i Visma Business.
Feil under import av kontoutdrag
Avhengig av innholdet i importfilen, kunne import av kontoutdrag noen ganger bli avbrutt med en NullReferenceException-feil. Dette er nå løst.

Purrebrev

Feil Purretekst
Hvis en purring hadde et Brevnr som manglet Purretekst, ble en feilaktig Purretekst hentet fra det foregående Brevnr. Dette er nå løst. Purretekst vil nå ikke bli skrevet.

Rentenotaer

Rentenotaer
PDF-kopier av Rentenotaer blir nå også vist fra tabellen Kundetransaksjon, hvis alternativet Plasser kopier i separate mapper er aktivert i feltet Faks og e-post behandl. i tabellen Bedriftsopplysninger.

Åpen kundepost

Splitt åpne poster
Behandlingsvalget Splitt åpne poster ble utført på Beløp og ikke på Restbeløp. Dette er nå løst.

Eksporter SAF-T

Utelat verdier når SAF-T-fil ble eksportert
Når man valgte et av alternativene for "Utelat" når behandlingsvalget Eksporter SAF-T ble kjørt, ble det ikke kontrollert om det fantes noen Kundetransaksjon, Leverandørtransaksjon eller ansvarsenheter. Dette er nå løst.
Avgiftskode i stedet for Mva-beløp som utvalgskriterium
Skatteinformasjonsstrukturen for Hovedbokstransaksjon vil nå bli eksportert til SAF-T-filen hvis det finnes en Avgiftskode. Tidligere ble Mva-beløp brukt som utvalgskriterium.
Akkumulerte beløp på hovedbokskonto
Endringer er gjort for å kunne skape korrekte transaksjoner i tilfeller hvor beløp fra flere fakturaer ble akkumulert på hovedbokskonto. Det vil si bilag som ble akkumulert fordi verdien 1 - Akkumuleres pr. ansvarsenhetskombinasjon i Aut.gen.trans.beh. i Bedriftsopplysninger var satt ved bokføringstidspunktet.

Automatpostering

Automatpostering fungerer ikke når Beløp og Andel brukes samtidig i tabellen Automatpostering
Ekspanderte automatiske registreringslinjer viser nå korrekte verdier i feltene for beløp i valuta på bilagslinjen når Andel og Beløp brukes samtidig i tabellen Automatpostering.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.